Mild och mycket fuktig luft är drar upp över landet söderifrån. I samband med detta breder ett tjockt molntäcke ut sig över Götaland och Svealand. Det bildas även en hel del dis och dimma, och duggregn förekommer lokalt. För södra och mellersta Norrlands del väntas rätt soligt och klart väder, men i norra Norrland är det dimmolnen som breder ut sig. I Norrbottensfjällen förekommer också lätt regn. Temperaturen varierar från enstaka plusgrad längst i norr till omkring 10 grader längst i söder. Vinden blir mestadels svag. Senare under eftermiddagen och kvällen kommer molntäcket över norra Norrland att luckras upp allt mer och det blir efter hand klart till halvklart väder öster om fjällen. I övrigt är det oförändrade förhållanden.