Det är ostadigt i landets sydvästra del med kraftiga åskskurar ut över Skåne och då främst den västra delarna.
Högtryck i norr
I övriga delar av landet väntas mest uppehållsväder och molnigheten minskar ju längre norrut man kommer och från Ångermanland, norra Jämtland och vidare norrut väntas en solig dag idag.