Både frost och ishalka när temperaturen pendlar runt noll