Lördag, söndag, måndag: Mild start på november
I helgen vandrar ett lågtryck in från de Brittiska öarna och ger ostadigt väder över Skandinavien. Förloppet är i dagsläget svårbedömt men man kan räkna med att lågtrycket för med sig mild luft och regn som övergår i snö längre norrut. I söder blir det med andra ord en mild inledning på november och hösten behåller sitt grepp. På samma sätt står vintern och trampar allra längst i norr och här kan det komma mer snö.