Det kan vara när det faller nederbörd eller när skidåkare eller skotrar passerar. Finns det dessutom ett svagare skikt under finns det risk för sättningar som utlöser laviner. Även när det blåser hårt och snön omfördelas och lägger sig i stora drivor på lutningar. Den största riskzonen är läsluttningar med en lutning på minst 25 grader.